O2 Media – content a wireframy nového webu – včetně zajištění konzultací při vývoji

Pro společnost O2 Media jsme v rámci začínající spolupráce dodali návrh struktury nového webu ve formě wireframů a vytvořili pro tyto návrhy z dodaných podkladů také obsah (včetně textů pro všechy případové studie), který byl následně zpracován do formy grafických výstupů. Součástí dodávky byly také průběžné konzultace v oblasti UX a vývoje webových stránek a spolupráce s týmy subdodavatelů klienta.

Pro společnost O2 Media jsme v rámci začínající spolupráce dodali návrh struktury nového webu ve formě wireframů a vytvořili pro tyto návrhy z dodaných podkladů také obsah (včetně textů pro všechny případové studie), který byl následně zpracován do formy grafických výstupů.

Součástí dodávky byly také průběžné konzultace v oblasti UX a vývoje webových stránek a spolupráce s týmy subdodavatelů klienta.