• Vodatest - homepage reference new responsive website example

E-commerce platforma pro firmu zabývající se analýzou a úpravou vody

Pro českou společnost zabývající se rozbory a úpravou vody jsme vytvořili e-commerce platformu, která měla výrazně posílit obchodní aktivity v této oblasti a umožnit zákazníkům provést veškeré aktivity spojené s objednáním služeb přímo online. Projekt Vodatest.cz za necelý rok od spuštění vygeneroval roční obrat přes 10 000 000 Kč.

Pro českou společnost zabývající se rozbory a úpravou vody jsme vytvořili e-commerce platformu, která měla výrazně posílit obchodní aktivity v této oblasti a umožnit zákazníkům provést veškeré aktivity spojené s objednáním služeb přímo online.

Primárním cílem bylo vytvořit platformu pro lead generation pro B2C a B2B segment, která bude uživatelsky přívětivá a umožní uživatelům dokončit celý nákupní proces online.

Projekt jsme zahájili detailní analýzou a navrhli jsme interaktivní prototyp, který respektoval principy responzivního webového designu (RWD). Prototyp reflektoval nákupní chování uživatele a jeho potřeby (klient měl již z předchozích let vcelku jasnou představu o chování a nákupním cyklu uživatelů a z těchto údajů a dat jsme vycházeli). Velice důležité bylo klientům přehledně zobrazit všechny nutné informace o produktech a službách tak, aby byli schopní si vybrat vhodný produkt anebo měli možnost kontaktovat zákaznickou podporu pomocí online chatu a dokončit tak nákupní proces v co nejkratším čase.

Proto byl kladen v prvotní fázi důraz na SEO, zejména na analýzu klíčových slov a copywriting, který jsme pro klienta taktéž zajišťovali.

Klient využívá pro odběr vzorků také 47 poboček po celé České republice a tak celý objednávkový systém musel být uzpůsoben také této volbě. K tomuto účelu jsme využili interkativní Google mapu s piny poboček a jednoduché vyhledávání na základě lokality. Uživatel si může jednotlivé pobočky vyfiltrovat dle adresy či města a interkativně si vyselektované pobočky zobrazit na mapě. Následně se lze skrze proklik dostat na detail pobočky a odsud objednat vybraný produkt.

Dále jsme pro klienta vymysleli i způsob, jak zobrazit jednotlivé způsoby realizace odběrů v objednávkovém procesu (klienti si mohli zvolit doručení vzorkovnic za pomocí kurýrní služby na jednu a tu samou adresu, doručení za pomocí kurýrní služby na různé adresy a poslední možností bylo vyzvednutí vzrokovnic na pobočce).

Samotná realizace probíhala dle postupů agilního vývoje a během samotného vývoje se jednotlivé komponenty webu neustále upravovaly a vylepšovaly dle chování uživatelů.

Realizace projektu reflektovala aktuální trendy v přípravě RWD řešení – přístup mobile first zajišťující pro návštěvníky optimální zobrazení portálu s důrazem na prožitek a rychlost portálu od mobilu až po desktop. Celý projekt se podařilo úspěšně dokončit během 6 měsíců od započetí prací.

Pro klienta jsme zajišťovali i nastavení a správu prvních online kampaní. Pozitivním faktem bylo, že již v první den, kdy se celý projekt spustil, začaly chodit nové objednávky. Což jen potvrdilo, že UX, grafika i marketing na celém projektu byly odvedeny na výbornou. Projekt Vodatest.cz za necelý rok od spuštění vygeneroval roční obrat přes 10 000 000 Kč.